Najtańsze Paczki Pobraniowe | Tanie Przesyłki Kurierskie za Pobraniem | Czechy | Słowacja | Holandia | Niemcy | Francja | Belgia | Angia

Pan Kurier

Korzystanie z serwisu

Regulamin

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis madexexpres.eu

Właścicielem serwisu jest firma Bogusław Biel , 34-300 Żywiec, Oœ. 700-lecia 8/2, NIP: 553-001-71-00, REGON: 070105240.

Regulamin zawiera określenia o następującym znaczeniu:

Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna.

Zleceniobiorca - właściciel serwisu.

Przesyłka - paczki nadane w ramach jednego zamówienia.

Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca adresatem przesyłki.

Kurier - zewnętrzna firma świadcząca usługi spedycyjne i przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy.

Spedycja - usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.

List przewozowy - dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Spedycji.

Zleceniodawca składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.

Integralną częścią tego regulaminu są:

Regulamin świadczenia usług w obrocie krajowym (121,24kB)

Regulamin świadczenia usług w obrocie międzynarodowym (116,7kB)

Warunki ubezpieczenia przesyłek (98,94kB)

Instrukcje pakowania

Towary zabronione i objęte restrykcjami (153,49kB)

 

§2 Usługi

 

Zleceniobiorca poprzez serwis internetowy madexexpres.eu pośredniczy w generowaniu i przygotowaniu listu przewozowego, uprawniającego do nadania poprzez "Kuriera" przesyłki o parametrach zawartych na tym liście, a w przypadku przesyłek do Czech i na Słowację, pośredniczy w transporcie przesyłek pomiędzy zaangażowanymi Kurierami.

Zleceniobiorca pobiera opłatę zgodnie z cenami paczek dostępnych w serwisie madexexpres.eu.

§3 Obowiązki stron i reklamacje

 

Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania usługi przez Kuriera należy składać pisemnie do Zleceniobiorcy zgodnie z regulaminem i procedurą reklamacyjną Kuriera. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do przekazania zlecenia odbioru przesyłki dla Kuriera z wyłączeniem przesyłek do Czech i na Słowację, gdzie Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za transport przesyłek pomiędzy zaangażowanymi Kurierami.
Zleceniodawca ma obowiązek dostarczony list przewozowy wydrukować i umieścić na przesyłce.

§4 Płatności

 

Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem platformy przelewy24.pl lub przelewem na konto Zleceniobiorcy.

Każdorazowe złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązujących cen oraz regulaminu.
Zleceniobiorca wystawia fakturę za wykonane usługi która dostarczana jest klientowi:
- elektronicznie, na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

W przypadku nieotrzymania faktury Zleceniodawca powiadamia niezwłocznie Zleceniobiorcę.

W przypadku rezygnacji z usługi po dokonaniu płatności zwrot na konto Zleceniobiorcy jest pomniejszany o wszelkie koszty związane z dokonywanymi przelewami oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 2,50 zł.

§5 Postanowienia końcowe

 

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 25.08.2011 r.

Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.